Pre potreby klinického skúšania pre CRO organizácie pripájam certifikát RTG pracoviska DONSP.