Pre potreby klinického skúšania pre CRO organizácie pripájam CV. (Plná verzia pre CRO po podpise CDA).