Vzhľadom na to, že náš SITE sa zúčastnil v minulosti klinických štúdií, pre potreby CRO sú dostupné nasledujúce certifikácie na našom site.

Informácie o PI.

  • 11 ročná prax s možnosťou garancie v odbore ortopédia
  • Lekárska licencia L1A, L1C vydaná  Slovenskou Lekárskou Komorou
  • Zabezpečovanie lekárskej praxe  cestou privátnej spoločnosti Kompan, s.r.o., schválenej VUC, bez nuznosti tretích strán pri realizácii klinického skúšania

Certifikáty

  • Dangerous goods certificate for transporting samples
  • Bioclinica certificate for X-ray exams
  • SIRIUS certificate for SAE reporting
  • NIS certificate
  • LIEBHERR Fridge conformity cerificate for Lab fridge
  • FILES-THRU-THE-AIR live wifi monitoring with easy-log for ambient and fridge

Dokumenty pre CRO zástupcov zašlem na vyžiadanie.