Pre potreby klinického skúšania pre CRO organizácie pripájam certifikát z angličtiny.