Poskytované služby

Ako lekár s viac ako 10 ročnou praxou poskytujem dispenzárnu starostlivosť pre ortopedických pacientov v rámci regiónu. Starostlivosť zahŕňa poradenstvo, ambulantnú činnosť, konzervatívnu aj operačnú terapiu ortopedických ochorení. Zároveň sa podieľam na výskume nových liekov ako Principal Investigator s doteraz ukončenými dvoma klinickými skúšaniami.

Portfólio operácii :

  • Artroskopické operácie ramien, kolien a členkov.
  • Implantácie totálnych kĺbnych náhrad bedier, kolien a ramien.
  • Ortopedické operácie širokého spektra výkonov.
  • Traumatologické operácie počas výkonu pohotovostných služieb.

Konzultácie :

  • degeneratívne ochorenia
  • poúrazové stavy
  • vrodené a získané ochorenia pohybového aparátu
  • detská ortopédia
  • osteoporóza