Informácie o pracovisku

Štátna ortopedická ambulancia

Na štátnej ambulancii pracujem každý utorok od 7-00 do 13.00. 

Táto ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť pre  rajónnych,ale aj mimorajónných klientov s ochoreniami a úrazmi osteoartikulárneho aparátu . Základným poslaním tejto  ambulancie, ak to  už vyplýva z jej  názvu,   je v prvom rade   kompletný  príjem  pacienta  na ortopedické  oddelenie,  ďalej sa prevádzajú sa  prakticky  všetky   kontroly  u pacientov , ktorí  boli  na našom oddelení liečení a operovaní . Druhým pilierom   práce   tejto ambulancie  je  posudzovať vhodnosť operačného   riešenia  u chorobných  stavov nato  indikovaných, najčastejšie  už  u pacientov   vyšetrených  na  inej ( spádovej) ortopedickej  ambulancii  . Po dôkladnom vypočutí Vašich problémov a následnom vyšetrení doporučíme najvhodnejší terapeutický postup zahrňujúci medikamentóznu liečbu, rehabilitáciu alebo operačné  riešenie  Vašich  zdravotných   potiaží.

Online objednávanie

Objednávanie na štátnu ambulanciu prebieha prostredníctvom stránky DONSP.SK a pridruženého portálu. Pokračujte kliknutím na nasledujúci odkaz.

Web pracoviska

Webová stránka pracoviska sa nachádha na portáli Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou www.donsp.sk. Pokračujte klinutím na nasledujúci odkaz.

Kde nájdete ambulanciu

Prijímová ambulancia sa nachádza v hlavnej časti nemocnice s oddeleniami na prízemí. Hlavným vstupom pre sanitky vpravo na konci chodby.